Vejledning til transportable ramper

Anbefalet maksimum rampehældning:
- Manuel kørestol uden hjælper:    1 : 7 (højde x 7)
- El-kørestol eller manuel kørestol med hjælper:    1 : 5  ( højde x 5 )  
Dvs. at højden x 5 eller 7 angiver minimum rampelængde.
Eks: højde 15 cm = rampe på minimum 75 cm (15x5 cm) eller 105 cm (15x7 cm). 

 
Vi anbefaler en rampehældning på 1:10, hvor det er muligt. 

Rampen bør ikke have en længde over 300 cm. 
 
For mobile ramper gælder, at de ikke må være fastmonteret, da de så er at betragte som
stationære ramper og derved underlagt bygningsreglementets krav.


Vejledning - stationære ramper
 
Her følges vejledningen fra bygningsreglementet 10, som et minimum. Det skal dog anbefales at tage højde for funktionelle
pladskrav evt. fra vejledningen ”Egnet byggeri, for ældre og handicappede” udgivet af Ribe Amts Hjælpemiddelcentral.
 
Link til bygningsreglement 10

Maksimum hældning: 1 : 20 ( højde x 20 )
Dvs. at rampelængde minimum skal være højde x 20.
 
Eks: højde 15 cm = rampe på minimum 300 cm. 
 
Repos størrelse minimum 150 x 150 cm (1)
Rampebredde 130 cm (2)
Gelænder på begge sider af rampe (3)
Trin og låge for lettere adgang for gående (4) 


Det kan være svært for ældre og gangbesværede
at gå på skrå flader.

 
Valg af rampelængde
Højde 1 : 5 1 : 7 1: 12 1 : 20
5 25 35 60 100
10 50 70 120 200
15 75 105 180 300
20 100 140 240 400
25 125 175 300 500
30 150 210 360 600
35 175 245 420 700
40 200 280 480 800
45 250 350 600 1000
50 300 420 720 1200
 
 

PF mobility ApS · Bjerregårdvej 15, Timring · 7480 Vildbjerg · Telefon +45 9992 0600 · info@pfmobility.dk